منو سایت

  • خانه
  • اخبار
  • مطالعه دانشمندان ارتباط بین سطح دی اکسید کربن جو و سرعت فتوسنتز را نشان می دهد.

مطالعه دانشمندان ارتباط بین سطح دی اکسید کربن جو و سرعت فتوسنتز را نشان می دهد.

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
نظر: شرکت های فناوری باید از ترفندهای ارزان دست بردارند و برای حمایت از حقوق بشر بیشتر تلاش کنند

تحقیقات اخیر نشان می دهد که با افزایش سطوح دی اکسید کربن اتمسفر از اوایل قرن بیست و یکم تا به امروز، سرعت فتوسنتز نیز افزایش یافته است.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری فتوسنتز تک، گیاهان دی اکسید کربن را از جو دریافت می کنند و آن را به اکسیژن تبدیل می کنند و در طی آن انرژی خود را تامین می کنند که به آن تولید اولیه نیز می گویند. از سوی دیگر، مطالعات اخیر محققان نشان می دهد که این پدیده با افزایش دی اکسید کربن افزایش یافته است، بنابراین از آن به عنوان اثر حمل دی اکسید کربن نام برده می شود.

محاسبات این تأثیر بر گیاهان خشک شده در سراسر جهان نشان داده است که از سال 2001، میزان فتوسنتز در 68 منطقه جهان از جمله مزارع، مراتع و جنگل ها به 9.1 گرم دی اکسید کربن در هر متر مربع افزایش یافته است. محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، داده‌های سال‌های 2001 تا 1993 را جمع‌آوری کردند و دریافتند که افزایش سطح دی اکسید کربن در اتمسفر این اثر را تا 44 درصد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، گرمایش جهانی 28 درصد از افزایش را نشان می دهد.

برای محاسبه تغییرات در مقیاس جهانی، تیم داده‌های سایر مناطق را با داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های پوشش گیاهی از سراسر جهان ترکیب می‌کند. البته تفاوت مناطق مختلف با سطح جهان به دلیل پراکنش نابرابر پوشش گیاهی مختلف است.

یکی از منابع رشد گیاه آب است. محققان دریافته‌اند که گیاهان در آب و هوای گرم‌تر، جایی که افزایش دی اکسید کربن نیز وجود دارد، بهتر از آب استفاده می‌کنند و سریع‌تر رشد می‌کنند. از سوی دیگر گرمایش زمین نیز همراه با عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود افزایش جذب کربن توسط گیاهان، این جذب برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی کافی نیست و تنها با کاهش آلودگی هوا قابل حل است.