• خانه
  • اخبار
  • مشکل کاهش شدید جمعیت در همه گونه های پرندگان مشاهده می شود

مشکل کاهش شدید جمعیت در همه گونه های پرندگان مشاهده می شود

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
مشکل کاهش شدید جمعیت در همه گونه های پرندگان مشاهده می شود

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد که گونه های مختلف پرندگان در جهان به دلایل مختلف در حال کاهش هستند. از تمام گونه های مورد مطالعه، تنها 6 درصد در سال های اخیر افزایش یافته اند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، مطالعه اخیر دانشمندان بر روی هزاران گونه پرنده وحشی در سراسر جهان نشان می دهد که همه آنها جمعیت خود را از دست داده اند. از مهمترین دلایل این کاهش جمعیت می توان به تخریب زیستگاه، تغییر اقلیم و همچنین سوء استفاده از منابع طبیعی و یا بیماری این پرندگان اشاره کرد. این مطالعه نشان داد که موج جدیدی از انقراض پرندگان در حال ظهور است. در حالی که در مناطق گرمسیری تنوع پرندگان بیشتر است و این گونه ها با خطرات بیشتری مبارزه می کنند.

گزارش های آماری نیز نتایج وحشتناکی را گزارش می دهند. برای مثال، تیم تحقیقاتی دریافتند که از دهه 1970 حدود 3 میلیارد پرنده در آمریکای شمالی منقرض شده اند. میلیون ها پرنده نیز در چهار دهه گذشته در اروپا مرده اند. این گزارش نشان می دهد که در صورت عدم اقدام جدی در این زمینه، خطر انقراض و انقراض هزاران گونه پرنده دیگر در سراسر جهان خواهد بود.

تحقیقات گذشته همچنین نشان می دهد که میزان انقراض پرندگان از قرن شانزدهم و تخمین های آن زمان شش برابر شده است. تهدید دیگر برای برندگان تغییرات اقلیمی این است که این پرندگان مجبور به زندگی در فقر می شوند که باعث کاهش جمعیت آنها می شود. پرندگان مهاجر به طرق دیگری نیز تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار می گیرند. برخی از آنها در زمان مهاجرت به دلیل تغییر دما و تغییر فصل دیر می رسند یا برای زنده ماندن مقصد را ترک می کنند. با توجه به نزدیک بودن سرنوشت انسان ها و پرندگان به یکدیگر، آسیب به جان این پرندگان می تواند زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد.