• خانه
  • اخبار
  • محققان سنگاپوری از لجن و ادرار برای ساخت سیمان زیست سازگار استفاده کردند

محققان سنگاپوری از لجن و ادرار برای ساخت سیمان زیست سازگار استفاده کردند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
محققان سنگاپوری از لجن و ادرار برای ساخت سیمان زیست سازگار استفاده کردند

محققان سنگاپوری از لجن و ادرار برای تولید نوع جدیدی از سیمان سازگار با محیط زیست استفاده کرده اند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبر تکنا، در حال حاضر بسیاری از گازهای گلخانه ای برای تولید سیمان به روش سنتی منتشر می شود. از طرفی تولید بیوسمان یا بیوسمان با چنین فرآیندی همراه نخواهد بود. به همین دلیل است که محققان دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور نوع جدیدی از بیوسمان ابداع کرده اند که مواد اصلی آن لجن و اوره است. لجن، کاربید صنعتی، از گاز استیلن تولید می شود و اوره در ادرار پستاندارانی مانند گاو، خوک یا انسان یافت می شود.

در این روش از اولین اسید لجن تصفیه شده استفاده می شود و کلسیم محلول در آن ظاهر می شود. سپس اوره به این کلسیم اضافه می شود تا ملات سیمان تشکیل شود. سپس باکتری های خاصی که اوره را تجزیه می کنند اضافه می شوند و منجر به تشکیل یون های کربنات می شوند. مرحله بعدی فرآیندی به نام رسوب میکروبی کلسیت است که در واکنش یون های کربن با یون های کلسیم باعث تشکیل یون های کربن جامد می شود.

بنابراین، این مخلوط هنگامی که با ماسه یا خاک ترکیب می شود، کربنات کلسیم را به ذرات ماسه متصل می کند و فضای بین آنها را پر می کند. این بلوک جامد به رنگ ماسه یا خاک است و در برابر نشت آب نیز مقاوم است.