• خانه
  • اخبار
  • محققان از یک میکروب مصنوعی برای کشف رازهای تکامل استفاده کرده اند

محققان از یک میکروب مصنوعی برای کشف رازهای تکامل استفاده کرده اند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
محققان از یک میکروب مصنوعی برای کشف رازهای تکامل استفاده کرده اند

برای حل معمای تکاملی، دانشمندان دو موجود مختلف را با هم ترکیب کرده و یک میکروب مصنوعی ایجاد کردند.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری نیوز، دانشمندان از مخمر و باکتری برای اثبات فرضیه چگونگی تکامل و شکل گیری حیات استفاده کرده اند. به طور کلی، اندامک‌ها در سلول‌های پیچیده به‌عنوان اندام‌های کوچک و مجزا وجود دارند که هر کدام ژنوم جداگانه‌ای به نام میتوکندری در حیوانات و کلروپلاست در گیاهان دارند. هر دو مسئول تولید انرژی برای موجودات هستند.

نظریه دیگری وجود دارد که نشان می دهد میکروارگانیسم ها ابتدا به صورت جداگانه حضور داشتند و سپس پس از یک رابطه همزیستی به موجوداتی تبدیل شدند. مطالعه اخیر دانشمندان نیز نوعی بازسازی این فرآیند به نام اندوسیمبیوز است. با استفاده از مخمر و باکتری، محققان در حال طراحی و طراحی یک هیبرید مصنوعی هستند که می تواند به عنوان یک محصول فتوسنتزی عمل کند. این ترکیب باکتری مانند علاوه بر فتوسنتز برای تولید انرژی، توانایی جوانه زدن مخمر را نیز دارد. با کمک این مطالعه مشخص شد که زندگی منتهی به خلقت از طریق همزیستی درونی آغاز می شود. در مطالعه دیگری، همزیستی درونی با ترکیبی از مخمر و باکتری نشان داده شد.