• خانه
  • اخبار
  • شبکه های مغزی خاص می توانند به موفقیت در کاهش وزن کمک کنند

شبکه های مغزی خاص می توانند به موفقیت در کاهش وزن کمک کنند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
شبکه های مغزی خاص می توانند به موفقیت در کاهش وزن کمک کنند

محققان بر این باورند که شبکه های مغزی خاصی وجود دارند که می توانند نقش مهمی در کاهش وزن داشته باشند.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه Wake Forest در تحقیقات اخیر دریافته اند که دو شبکه مغزی خاص وجود دارد که می تواند در موفقیت یک فرد در کاهش وزن نقش داشته باشد. دکتر جاناتان بوردت از گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی و محقق ارشد گفت: با کمک این بخش، می توان درمان های رفتاری ایجاد کرد که از مدارهای خاصی در مغز برای کاهش وزن استفاده می کنند.

محققان می‌خواستند با اتصال به دو شبکه کاربردی به نام‌های FN1 و FN2 ارتباطی بین کاهش وزن شش ماهه از مداخلات مبتنی بر رفتار پیدا کنند. این دو قسمت از مغز اولین بار در سال 2018 توسط بوردو و تیم تحقیقاتی او شناسایی شدند که نقش مهمی در کاهش وزن موفق خواهند داشت.

71 شرکت کننده در کارآزمایی بالینی مورد استفاده قرار گرفتند. در ابتدا برای این آزمایش از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کاربردی برای ارزیابی عملکرد این دو قسمت از مغز در کاهش وزن استفاده شد. شرکت کنندگان در دو موقعیت استراحت پس از غذا اسکن شدند. این مطالعه نشان داد که استراحت FN1 در مغز ممکن است مستقیماً با کاهش وزن به مدت شش ماه مرتبط باشد. در مورد مصرف غذا، کسر FN2 به طور قابل توجهی در کاهش وزن به مدت شش ماه موثر است.