• خانه
  • اخبار
  • روشن کردن چراغ شب هنگام خواب به قلب آسیب می رساند

روشن کردن چراغ شب هنگام خواب به قلب آسیب می رساند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
روشن کردن چراغ شب هنگام خواب به قلب آسیب می رساند

محققان معتقدند خوابیدن حتی در شب در اتاقی با نور محیط علاوه بر افزایش ضربان قلب می تواند برای سلامت قلب نیز مضر باشد.

به گزارش سرویس فناوری و فناوری اخبار تکنا، مطالعات آزمایشگاهی روی خواب توسط محققان دانشکده پزشکی فاینبرگ نشان می دهد که سلامت متابولیک قلب هنگام خواب در اتاقی با نور متوسط ​​به خطر می افتد. این مطالعه نشان داد که خوابیدن در اتاقی با نور متوسط ​​در طول شب باعث افزایش مقاومت به انسولین در صبح می شود. در گذشته تحقیقات زیادی در مورد کیفیت خواب انجام شده است. علاوه بر این، اثر قرار گرفتن در معرض نور بر ریتم شب مورد مطالعه قرار گرفت. به گفته محققان، قرار گرفتن در معرض نور می تواند خطر بیماری قلبی و چاقی را افزایش دهد.

مطالعات زیادی در مورد کیفیت سلامت هنگام قرار گرفتن در معرض نور هنگام خواب وجود ندارد. یک مطالعه اخیر به وضوح ارتباط بین سطح نور در اتاق خواب و دیابت و چاقی را مشخص می کند. برای این مطالعه 20 فرد جوان و سالم در دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند. یکی از این دو گروه دو شب متوالی در یک آزمایشگاه خواب در نور کم مورد مطالعه قرار گرفتند. اما گروه دیگر یک شب را در نور کم و یک شب دیگر را در نور متوسط ​​سپری کردند. دانیلا گریمالدی، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: شرکت‌کنندگانی که در معرض نور شدیدتری قرار گرفتند، ضربان قلبشان در طول شب افزایش یافت. علاوه بر این، این فشار روی قلب در دراز مدت می تواند سلامت قلب را کاهش دهد.

با این حال، شرکت کنندگان در این آزمایش تفاوتی در کیفیت خواب خود در نور کم و متوسط ​​گزارش نکردند. اما این تغییرات قلبی ناشی از خوابیدن در نور متوسط ​​قابل توجه است. با توجه به یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که قرار گرفتن در معرض نور متوسط ​​باعث تغییرات فیزیولوژیکی می شود.