• خانه
  • اخبار
  • دانشمندان به دنبال علت نشت گاز هلیوم به هسته زمین هستند

دانشمندان به دنبال علت نشت گاز هلیوم به هسته زمین هستند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
دانشمندان به دنبال علت نشت گاز هلیوم به هسته زمین هستند

به نظر می رسد یک ایزوتوپ نادر از گاز هلیوم در حال نشت به هسته زمین است. به همین دلیل، دانشمندان در تلاش برای درک دلیل آن هستند.

مطالعات اخیر نشان می دهد که حدود 2 کیلوگرم ایزوتوپ گاز هلیوم کمیاب ظرف یک سال از هسته زمین حذف می شود. این ایزوتوپ که هلیوم 3 نام دارد، پس از انفجار بزرگ و زمانی که زمین شکل گرفت، ایجاد شد.

تحقیقات جدید نشان می دهد که هلیوم-3 در حال حاضر از هسته زمین نشت می کند. از سوی دیگر، هسته زمین منبع اصلی هلیوم 3 در نظر گرفته می شود. به طور کلی در طول رشد سیاره، مواد مختلفی از محیط جمع آوری می شود. بنابراین از ترکیب آن می توان برای دستیابی به محیطی که سیاره در آن شکل گرفته است استفاده کرد. به همین دلیل، دانشمندان بر این باورند که در طول شکل گیری زمین، این گاز از یک سحابی خورشیدی می آید.

پیتر ویلسون، ژئوفیزیکدان دانشگاه نیومکزیکو و یکی از محققان این مطالعه، گفت که نشت سالانه 2000 گرم هلیوم 3 از هسته زمین می تواند حبابی به اندازه میز را پر کند. البته هنوز مقدار زیادی از این ایزوتوپ در هسته وجود دارد که می تواند به دانشمندان در درک چگونگی شکل گیری زمین و درک آن کمک کند.

این شبیه سازی برای شناسایی و ردیابی نرخ تبادل هلیوم-3 بین هسته و گوشته استفاده شد. در این مدلسازی دو مرحله زمانی در نظر گرفته می شود که به آن تشکیل اولیه یعنی تجمع هلیوم و زمان از بین رفتن آن می گویند. این مدل نشان می دهد که حدود 4 میلیارد سال پیش، یک جسم حدود یک سوم زمین به آن برخورد کرد و باعث شد که بسیاری از هلیوم حذف شود. از آن زمان گاز نشت می کند.