جیمز وب در آستانه کشف منظومه شمسی است

جیمز وب در آستانه کشف منظومه شمسی است

از آنجایی که پرتاب تلسکوپ فضایی پیشرفته جیمز وب رو به اتمام است، مطالعه دقیق منظومه شمسی امکان پذیر خواهد بود.

محققان ناسا می گویند تلسکوپ فضایی جیمز وب در مراحل پایانی پرتاب ابزارهای علمی خود است و دانشمندان در حال حاضر عملیات فنی را در این رصدخانه آغاز کرده اند. هدف اصلی ساخت و ارسال این تلسکوپ فضایی شناسایی ستارگان و کهکشان های دوردست و همچنین رصد سیارک ها و دنباله دارها در منظومه شمسی است.

تلسکوپ جیمز وب می تواند این اجرام را با تمرکز بر روی آنها و گرفتن تصاویری از آنها مطالعه کند. اولین آزمایش با ابزار جیمز وب، ردیابی یک جسم متحرک بود. هایدی همل، دانشمند پروژه جیمز وب، درباره برنامه های آینده این تلسکوپ برای مطالعه همسایگان زمین گفت: با توجه به اینکه تیمی از ستاره شناسان توسط من رهبری می شود، ما در مورد کار علمی تلسکوپ جیمز وب هیجان زده و هیجان زده هستیم. این تلسکوپ همچنین نور ضعیف کهکشان ها را تشخیص می دهد و می تواند برای کشف برخی از اسرار منظومه شمسی استفاده شود.

به گفته وی، در پاسخ به اینکه چرا مطالعه منظومه شمسی نیاز به تلسکوپ قدرتمند دارد، باید گفت که این تلسکوپ ها در واقع تکمیل ماموریت های قبلی هستند و آنها را برای فرود بر روی اجرام فرستاده ایم. این تلسکوپ ها همچنین برای ماموریت هایی مانند افق های جدید یا ماموریت های غول های یخی دوردست مانند اورانوس و نپتون یا اجرامی مانند صدها سیارک مورد نیاز خواهند بود. در سال اول فعالیت جیمز وب، 7 درصد از زمان تحقیقاتی تلسکوپ بر روی اجرام منظومه شمسی متمرکز شد.