• خانه
  • اخبار
  • الگوریتم هوش مصنوعی می تواند جنسیت نوزاد را پیش بینی کند

الگوریتم هوش مصنوعی می تواند جنسیت نوزاد را پیش بینی کند

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
الگوریتم هوش مصنوعی می تواند جنسیت نوزاد را پیش بینی کند

محققان از الگوریتم های هوش مصنوعی برای پیش بینی جنسیت نوزادان استفاده کرده اند.

محققان در ایالات متحده یک الگوریتم هوش مصنوعی برای تعیین جنسیت نوزاد بر اساس خلق و خوی آن ها ایجاد کرده اند. همه نوزادان با توانایی تمایز بین دختر و پسر از طریق ویژگی های خلقی به دنیا نمی آیند و این تغییرات حدود یک سال دیگر آغاز می شود.

یک مطالعه جدید از دانشگاه ایالتی واشنگتن نشان می دهد که از یادگیری ماشینی می توان برای تجزیه و تحلیل خلق و خوی نوزادان و سپس طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت استفاده کرد. به گفته محققان، پس از چهل و هشت هفته، توانایی آنها در طبقه بندی بر اساس الگوریتم بهبود می یابد و به نظر می رسد تفاوت جنسیتی نوزادان از این دوره آغاز می شود.

ماریا گارتشتاین از دانشگاه ایالتی واشنگتن و محقق ارشد می گوید: «به این ترتیب خلق و خوی نوزادان بر اساس جنسیت از یک سالگی به بعد متمایز می شود. در مطالعات قبلی، تنها تفاوت‌های خلقی بر اساس جنسیت و سن مورد بررسی قرار گرفت و هر دو متغیر هرگز به طور همزمان مورد مطالعه قرار نگرفتند. به گفته گارتشتاین، ابتدا باید داده های کافی در مورد رفتار نوزادان جمع آوری شود تا داده های آماری قابل اعتمادی در دسترس بخش بزرگی از جامعه باشد.

در این مطالعه محققان نشان دادند که مهمترین ویژگی در تشخیص دختر و پسر ترس است. نوزادان بالای 48 هفته بیشتر با افراد و اشیاء ارتباط برقرار می کنند زیرا می توانند به سرعت از موقعیت های استرس زا بهبود یابند. در این الگوریتم، نوزادان بر اساس جنسیت یا سایر ویژگی‌های خلقی مانند پاسخ صدا، لبخند و خنده نیز طبقه‌بندی شدند. با استفاده از این مطالعه مشخص شد که اثرات اجتماعی شدن در نوزادان از حدود یک سالگی شروع می شود که با یافته های قبلی مطابقت دارد.