• خانه
  • اخبار
  • از نور ماه برای راه اندازی ماهواره ها برای رصد زمین استفاده کنید

از نور ماه برای راه اندازی ماهواره ها برای رصد زمین استفاده کنید

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار
از نور ماه برای راه اندازی ماهواره ها برای رصد زمین استفاده کنید

ناسا قصد دارد از آن به عنوان منبع ثابتی برای افزایش دقت ماهواره ها با اندازه گیری نور منعکس شده از ماه استفاده کند.

به گزارش سرویس خبری نجوم تکنا، ناسا طی ماموریتی به نام air-LUSI از هواپیمای ER-2 استفاده کرد تا از نور منعکس شده از ماه به عنوان منبع نور ثابت استفاده کند. در صورت لزوم می توان از این نور برای بهبود دقت و پایداری اندازه گیری های ماهواره های رصد زمین استفاده کرد.

کوین تورپ از دانشگاه مریلند و یکی از محققان ارشد ناسا می گوید: با توجه به اینکه ماه پایدار است و تحت تأثیر عواملی مانند آب و هوا قرار نمی گیرد، می تواند منبع نور بسیار خوبی باشد. به عنوان یک معیار مستقل برای پیکربندی دستگاه استفاده شود.

پروازهای Air-LUSI نیز بخشی از پروژه اعتبارسنجی ماهواره ای ناسا است که نتایج آن داده های ماهواره های مداری را ارائه می دهد. با بیش از 20 ماهواره رصد زمین، ناسا اکنون می تواند یک نمای جهانی از سیستم به هم پیوسته زمین ارائه دهد. این ماهواره ها همچنین امواج نور منعکس شده یا پراکنده شده از سطح، جو زمین را اندازه گیری می کنند.

نور اندازه گیری شده شامل نور مرئی، فرابنفش نامرئی و طول موج مادون قرمز است. برای کارآمدی بیشتر، ماهواره ها باید با یکدیگر سازگار باشند. در همین حال می توان از ماه به عنوان دستگاه تنظیم استفاده کرد. به این ترتیب داده های ماهواره های مختلف برای تغییرات جهانی در زمان های مختلف در نظر گرفته می شود. در پروژه air-LUSI، تلسکوپ باید میزان نور بازتاب شده از سطح ماه را با اندازه گیری میزان انرژی دریافتی ماهواره های رصد زمین از آن نور، اندازه گیری کند.